CSEINITL
strona główna
O nas
Kim jesteśmy?
Marki
Co oferujemy?
Misja
Co robimy?
Kariera
Dołączysz do nas?
Kontakt
Masz pytanie?
 
 

 

 

Nasza firma istnieje na rynku od ponad 10 lat od początku wiążąc swoją działalność z edukacją. Powstała z myślą o uzupełnieniu systemu oświaty poprzez organizację ogólnokrajowych oraz międzynarodowych olimpiad przedmiotowych stanowiących zewnętrzne źródło oceny wiedzy uczniów. O jakość i poziom merytoryczny zadań konkursowych dba doświadczony zespół pedagogów powołany w każdym z naszych oddziałów.

Celem naszej działalności jest rozbudzenie zainteresowań naukowych dzieci i młodzieży poprzez intelektualne współzawodnictwo. Motywujemy, wspieramy i doceniamy wysiłek wszystkich uczestników naszych olimpiad poprzez honorowanie ich nagrodami i dyplomami.

Dodatkowo naszym celem jest wspomaganie nauczycieli i dyrektorów szkół w urozmaicaniu programów zajęć oraz w rozwijaniu wiedzy uczniów w zakresie wybiegającym ponad podstawę programową.

Nasze olimpiady cieszą się coraz większym zainteresowaniem i uznaniem wśród uczniów i nauczycieli, o czym świadczy:

  • rosnąca liczba uczestników biorących udział w naszych olimpiadach,
  • wzrost liczby szkół zainteresowanych olimpiadami,
  • rosnąca liczba zdobywanych nagród rzeczowych oraz dyplomów przez uczniów,
  • otwieranie oddziałów w nowych krajach,
  • opinie pedagogów oraz podziękowania.

 

 
 
 
  do góry
 
 
 
copyright by CSE International
Kontakt O nas